Jako Zakład Inżynierii Systemów Technicznych jesteśmy jednostką organizacyjną Instytutu Technik Wytwarzania, wchodzącego w skład struktury Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Zakład Inżynierii Systemów Technicznych jest wspólnotą nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjno-technicznych i studentów skupionych wokół problematyki związanej z badaniami, innowacją i rozwojem technicznych systemów specjalnych, w tym: maszyn przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, energetyki odnawialnej, maszyn urządzeń i instalacji ochrony środowiska (żywności), aparatury i podstaw monitorowania technologii oraz szeroko rozumianych zagadnień systemów jakości. Podejmując współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz z jednostkami gospodarczymi dążymy do rozwijania oferty badawczej i dydaktycznej. W naszej działalności wpisujemy się w misje Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Dążymy do prowadzenia badań naukowych i prac zleconych na najwyższym poziomie, tak aby stanowiły one podstawę realizacji kształcenia studentów z zapewnieniem dostępu do najnowszej wiedzy.

Obecny Zakład Inżynierii Systemów Technicznych powstał w roku 2009 po reorganizacji Wydziału Mechanicznego (Zmiana nazwy na Wydział Inżynierii Mechanicznej). Jego pierwotna nazwa to Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska w 2017 zmieniono ją na Zakład Systemów Technicznych. W roku 2018 wprowadzono obecnie obowiązująca nazwę Zakład Inżynierii Systemów Technicznych. Zasadniczo Zakład wywodzi się z funkcjonującej na tym wydziale Katedry Maszyn Specjalnych i Ochrony Środowiska. Katedra ta powstała w 1994r. jako Katedra Maszyn Rolniczych i Spożywczych, przekształcona w 1998r. w Katedrę Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska.

Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu związana jest z badaniami, innowacją i rozwojem technicznych systemów specjalnych, w tym: maszyn przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, energetyki odnawialnej, maszyn urządzeń i instalacji ochrony środowiska (żywności), aparatury i podstaw monitorowania technologii. Wdrożenia, patenty i osiągnięcia naukowe, to sposoby i środki techniczne: do technologicznie celowego kształtowania postaci surowców, materiałów i tworzyw (biologicznych, polimerowych, włóknistych, wtórnych i in.) przez rozdrabnianie, mielenie, granulowanie, aglomerowanie; do badań: przyrządy, aparatura i instalacje specjalistyczne; do napędu maszyn sprzęgła, przekładnie, silniki tłokowe i inne (ponad 100 patentów i wzorów użytkowych). Osiągnięcia nagradzane licznymi medalami (Prof. BANECKIEGO), na Targach Innowacji: EUREKA w Brukseli, INPRO w Bydgoszczy, TECHNOMER w Chemnitz, VIP Paderborn. Zasłużonym dla granulacji Zakład przyznaje honorowy tytuł TOPgran®-AMICUS MĔCHANIKŌS rozdrabniania i granulacji (Prof. K. SADKIEWICZ, Prof. Z. DRZYMAŁA, Prof. M. PAHL). Zakład wspomaga działalność Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii OŹE oraz Studenckiego Koła Naukowego TOPgran.

Zapraszamy do zapoznania sie z treścią Ulotki Zakładu.

 

 

Kierunek dziennych studiów inżynierskich: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - www.oze.utp.edu.pl

 

Projekty UE:

 

Projekt pn.: Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe  i doradztwo dla firm (2014-2015) - www.ekostudia.utp.edu.pl

 

Projekt pn.: ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY (2015-2016) - www.studiaoze.utp.edu.pl

 

Projekt pn.: PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2017-2020) - www.projektoze.utp.edu.pl

 

                                                                                                                             UWAGA!

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Antysmogową – „Smog –  skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza”

 

 

Zapraszamy na MIEDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ ECO-€URO-ENERGIA 2018