Kierunek studiów dziennych

Studia inżynierskie (I-szego stopnia)

Inżynieria Odnawialnych ródeł Energii - WIĘCEJ INFORMACJI

Kierunek inżynieria odnawialnych Ÿródeł energii  (projektowanie, innowacje, wiedza, inteligentny rozwój) jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich.
Można wybrać dwie specjalnoœci: projektowanie instalacji odnawialnych Ÿródeł energii lub monitorowanie odnawialnych Ÿródeł energii.

 

Specjalnoœć na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 Studia magisterskie (II-ego stopnia)

Inżynieria Odnawialnych ródeł Energii

 

 

Studia podyplomowe z zakresu Inżynierii OE
zrealizowane przez Zakład

 

Budowa i Eksploatacja Siłowni Turbowiatrowych

(zrealizowano jedna edycję w roku akademickim 2010/2011)

 

Budowa i Eksploatacja Instalacji OE

(zrealizowano trzy edycje w latach akademickich 2009/2012)

 

Instalacje OE w Przedsiębiorstwie

(zrealizowano dwie edycje w latach akademickich 2013/2015)

 

Pompy Ciepła i Magazynowanie Energii Ciepła

(zrealizowano jednš edycję w roku akademickim 2015/2016)

 

Koordynacja Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych ródeł Energii UTP

 

Zapraszamy na cykliczne szkolenia z zakresu Inżynierii OE!

 

Więcej Informacji na

www.OZE.utp.edu.pl