Koła Naukowe Studentów

 

 

 

Koło Naukowe

 

TOPgran®

 

Koło Naukowe TOPgran www.topgran.utp.edu.pl działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej od 2005 roku. W Kole mogą działać studenci ze wszystkich roczników studiów. Szczegółowo zakres działalności opisano w REGULAMINIE Koła. Działalność Koła wspomagana jest środkami uzyskanymi od władz dziekańskich jak i rektorskich. Umożliwia to realizację własnych inwestycji jak i organizację działań określonych w głównych CELACH Koła.

Studenci działający w Kole Naukowym mogą korzystać z dostępu do stanowisk badawczych jednostek Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a szczególnie Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, która jest siedzibą Koła (pok. 111, bud. 2.3 – Fordon)

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności jego członków-studentów w zakresie: BADAŃ, BUDOWY i EKSPLOATACJI  MASZYN do: rozdrabniania, granulowania, aglomerowania oraz dyspersji i homogenizowania.

Zakres zainteresowań Koła dotyczy maszyn, instalacji i urządzeń peryferyjnych procesów przetwórstwa surowców, tworzyw oraz recyklingu materiałów wtórnych. Działania naukowe Koła będą oscylowały wokół materiałów mineralnych, biologicznych, polimerowych oraz włóknistych.

 

 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe

 

IOŹE®

 

Koło naukowe studentów Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii www.ioze.utp.edu.pl działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej od 2014 roku. W Kole mogą działać studenci ze wszystkich roczników studiów. W szczególności koło to zostało utworzone dla kierunku studiów pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.  Szczegółowo zakres działalności opisano w REGULAMINIE Koła. Działalność Koła wspomagana jest środkami uzyskanymi od władz dziekańskich jak i rektorskich. Umożliwia to realizację własnych inwestycji jak i organizację działań określonych w głównych CELACH Koła.

Studenci działający w Kole Naukowym mogą korzystać z dostępu do stanowisk dydaktycznych i badawczych jednostek Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a szczególnie laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Technicznych, gdzie mieści się siedziba Koła (pom. 101A oraz 208, bud. 3.2 - Fordon).

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności jego potencjalnych członków-studentów w zakresie badań maszyn, urządzeń i instalacji z zakresu OZE.