logoUTPorg

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

W BYDGOSZCZY im. J.J. Śniadeckich

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

 telefon: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmsios/obrazy/tel_yell.gif+48 (52) 34-08-255, fax: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmsios/obrazy/fax.gif +48 (52) 34-08-255