Patenty i zgłoszenia (stan na 2005-06-24):

 

1.       Flizikowski J.: Inteligentny system technologicznego rozdrabniania materiałów ziarnistych i kawałkowych.

2.       Flizikowski J.: Zespół roboczy rozdrabniacza.

3.       Flizikowski J., Bieliński M.: Rozdrabniacz wielotarczowy, zwłaszcza materiałów ziarnistych.

4.       Flizikowski J.: Wielopierścieniowy młyn obrotowo-wibracyjny. W.*114563

5.       Al.-Zubiedy A., Flizikowski J., Macko M.: Urządzenie do rozdrabniania.

6.       Flizikowski J., Skórowski J.: Pilarka tarczowa do poprzecznego cięcia drewna. W.114359

7.       Flizikowski J., Mrozinski S., Macko M.: Zespół quasi-ścinający urządzenia do badań rozdrabniania elementów i materiałów konstrukcyjnych.

8.       Flizikowski J.: Zespół roboczy młyna wielotarczowego.

9.       Flizikowski J., Górecki A.: Zespół roboczy rozdrabniacza.

10.     Flizikowski J.: Zespół tarczowy urządzenia do rozdrabniania materiałów.

11.     Flizikowski J.: Zespół roboczy urządzenia do rozdrabniania materiałów niejednorodnych.

12.     Flizikowski J.: Silnik przepływowy.

13.     Flizikowski J.: Rozdrabniacz, zwłaszcza do materiałów ziarnistych

14.     Flizikowski J., jako współtwórca: Urządzenie do wytwarzania mieszanin ziarna z sypkimi ciałami konserwującymi. W.38272

15.     Flizikowski J., Bieliński M.: Układ sterowania pojazdami mechanicznymi .

16.     Flizikowski J., Tyszczuk K., Dyrda K.: Młyn precyzyjny wielopierścieniowy

17.     Flizikowski J.: Urządzenie do badań rozdrabniania materiałów ziarnistych.

18.     Flizikowski J.: Rozdrabniacz wielobębnowy zwłaszcza do materiałów ziarnistych.

19.     Flizikowski J.: Sprzęgło zwrotne zaciskowe.

20.     Flizikowski J., Siedlecki W.: Sprzęgło zwrotne wielorolkowe.

21.     Flizikowski J., Bogusz M.: Wielotłokowy silnik spalinowy.

22.     Flizikowski J.: Wielotłokowy silnik spalinowy dwusuwowy.

23.     Flizikowski J.: Przekładnia mechaniczna z pasem zębatym.

24.     Flizikowski J.: Sprzęgło zwrotne zaciskowe. W76092

25.     Flizikowski J.: Zespół quasi – ścinający urządzenia do badań rozdrabniania elementów i materiałów konstrukcyjnych.

26.     Flizikowski J., Macko M.: Zespół wielopiłowy urządzenia do rozdrabniania materiałów i tworzyw konstrukcyjnych.

27.     Flizikowski J.; Zespół bijakowy urządzenia do rozdrabniania.

28.     Flizikowski J.: Urządzenie do napowietrzania i rozdrabniania zanieczyszczeń cieków wodnych.

29.     Flizikowski J., Bielinski M.: Zespół roboczy urządzenia do obłuskiwania materiałów ziarnistych.

30.     Bieliński K., Flizikowski J.: Urządzenie  do monitorowania  i  sterowania środowiskiem technologicznym.

31.     Bieliński K., Flizikowski J.: System wspomagania rozwoju energo-mechanicznego produkcyjnych działań technicznych.

32.     Bieliński K., FIizikowski J: Sposób przestrzennego udostępniania danych pomiarowych  i wyników monitorowania stanów i przemian  technologicznych.

33.     Bieliński M., Drążek A., Flizikowski J.: Sposób wytwarzania gradientowych kształtowników z poliolefin porowatych.

34.     Flizikowski J. i Zespół: Tarczowy zespół wielootworowy urządzania do rozdrabniania drewna, materiałów i tworzyw poużytkowych.

35.     Flizikowski J.: Narzędzie zespołu roboczego urządzenia do rozdrabniania

36.     Flizikowski J.: Wymienne narzędzie zespołu roboczego urządzenia do rozdrabniania.

37.     Sadkiewicz K., Flizikowski J. i in.: Urządzenie do zliczania i pakowania zwłaszcza drobnego pieczywa.

38.     Flizikowski J., Bielinski M.: Rower wodny.

39.     Flizikowski J., Flizikowski A.: Walcowo-taśmowy zespół granulujący

40.     Chwarścianek F.: Patent. Sposób wykonywania złączy w nożach wieńcowych zwłaszcza dla dzielarki i dzielarko - formierki.

41.     Chwarścianek F.: Patent 20230: Pojemnik manipulacyjny do ciasta.

42.     Chwarścianek F.: Patent 74484: Urządzenie do wykonywania węzłów zwłaszcza na batonach z masą mięsną.

43.     Chwarścianek F.: Patent 70275: Podajnik kęsów ciasta.

44.     Chwarścianek F.: Patent 73697: Układ sprężysty za wzrastającym ugięciem przy nierosnącej lub mało rosnącej sile uginającej.

45.     Chwarścianek F.: Patent: 100200: Urządzenie do rozładowywania stosów skrzynek ustawionych na palecie. Patent udzielony także w RFN.

46.     Chwarścianek F.: Zgłoszenie Nr P352604 Patentu na projekt wynalazczy  pt. "Zbiornik termostatyczny przyrządu do pomiaru właściwości płynów",   Urząd Patentowy RP, 04.03.2002

47.     Chwarścianek F.: Zgłoszenie Nr W 114968 wzoru użytkowego pt. „Układ rozdrabniający”, Urząd Patentowy RP, 30. 07. 2004

 

*W-oznacza wzory użytkowe