Wydawnictwa książkowe, miografie Pracowników Zakładu

 

Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M., Mroziński A.: INŻYNIERIA ROZDRABNIANIA BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-35-2. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

 

 

Mania T., Kawa J.: INŻYNIERIA INSTALACJI POMP CIEPŁA. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-38-3. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

 

 

Piasecka I., Mroziński A.: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIA WYBRANYCH INSTALACJI OZE. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-34-5. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

 

 

Mania T., Kawa J.: INŻYNIERIA INSTALACJI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPŁA. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-37-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

 

Koniszewski A., Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI SOLARNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-36-9. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

 

 

Flizikowski J. Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-40-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

 

Flizikowski J., Mroziński A.: INŻYNIERIA AGLOMERACJI BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-39-0. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

 

 

 

[1]     Flizikowski J.: Ökomehrscheibenschreidmühle. Grundlagen und Beispiele. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1994

[2]     Flizikowski J., Bieliński M.: Ekologiczna niezawodność potencjałów rozdrabniania. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1994

[3]     Flizikowski J., Bieliński K., Bieliński M.: Podwyższanie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniacza nasion na paszę. Wydawnictwo ATR-OPO. Bydgoszcz 1999

[4]     Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wydawnictwo uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998

[5]     Flizikowski J.: Projektowanie środowiskowe maszyn. WMN-ATR Bydgoszcz 1998

[6]     Flizikowski J., Bieliński K.: Projektowanie środowiskowych procesów energii. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1999

[7]     Flizikowski J. i zespół: Maszyny środowiska rolno-spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1999

[8]     Kikiewicz Z.: Urzadzenia do obróbki i oczyszczania mas włóknistych. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1980

[9]     Kikiewicz Z.: Podstawy obliczeń maszyn papierniczych cz. I i II. WPL. Warszawa 1968

[10]  Kikiewicz Z., Szymański M.: Podstawy obliczeń papierniczych. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1980

[11]  Sadkiewicz K., Sadkiewicz J.: Urządzenia pomiarowo-badawcze dla przetwórstwa zbożowo-mącznego. ATR Bydgoszcz 1998

 

 

Ważniejsze publikacje Pracowników Zakładu

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski:

[1]        Flizikowski J.: Micro- and Nano-energy Grinding. PANSTANFORD, Singapore, 2011, pp.300

[2]        Flizikowski J.: Eco-usefulness of the grinding process. Chapter I. Praca zbiorowa pod redakcją Mroziński A, Macko M.: Advanced Grinding - 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, Bydgoszcz 2011, str. 12-41

[3]        Flizikowski J.:  Globalny algorytm innowacji maszyn. BTN-BKWoZ, TOM 37, Bydgoszcz 2006, ss.40

[4]        Flizikowski J.: Żywienie człowieka – inżynieria maszyn. Inżynieria Maszyn vol.XIX, MTB SAWO, Bydgoszcz 2006, 2004, 2002, (redaktor wydania)

[5]        Flizikowski J.: Konstrukcja rozdrabniaczy żywności. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2005, s.211

[6]        Flizikowski J.: Rozprawa o konstrukcji. Wydawnictwo ITE Radom 2002, ss. 135

[7]        Flizikowski J. i zespół: Maszyny środowiska rolno-spożywczego i chemicznego. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2002 ss.249

[8]        Flizikowski J., Bieliński K.: Projektowanie środowiskowych procesów energii. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2000

[9]        Flizikowski J.: Projektowanie środowiskowe maszyn. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998, ss.339

[10]     Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998, ss.378

[11]     Flizikowski J., Bieliński M.: Ekologiczna niezawodność potencjałów rozdrabniania. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1994

[12]     Flizikowski J., Bieliński K., Bieliński M.: Podwyższanie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniacza nasion na paszę. Wydawnictwa Uczelniane ATR -OPO. Bydgoszcz 1994

[13]     Flizikowski J.: Oekomehrscheibenschneidmuehle, Grundlagen und Beispiele. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1994, ss.90

[14]     Flizikowski J.: Badania i podstawy konstrukcyjne wielotarczowych rozdrabniaczy nasion. ROZPRAWY ATR, nr 40, Wydawnictwa Uczelniane ATR Bydgoszcz 1990, ss.92

 

 

Dr inż. Adam Mroziński:

Aktualna lista publikacji znajduje się na stronie www.amrozinski.utp.edu.pl