Wydawnictwa książkowe

[1]     Flizikowski J.: Ökomehrscheibenschreidmühle. Grundlagen und Beispiele. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1994

[2]     Flizikowski J., Bieliński M.: Ekologiczna niezawodność potencjałów rozdrabniania. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1994

[3]     Flizikowski J., Bieliński K., Bieliński M.: Podwyższanie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniacza nasion na paszę. Wydawnictwo ATR-OPO. Bydgoszcz 1999

[4]     Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wydawnictwo uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998

[5]     Flizikowski J.: Projektowanie środowiskowe maszyn. WMN-ATR Bydgoszcz 1998

[6]     Flizikowski J., Bieliński K.: Projektowanie środowiskowych procesów energii. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1999

[7]     Flizikowski J. i zespół: Maszyny środowiska rolno-spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1999

[8]     Kikiewicz Z.: Urzadzenia do obróbki i oczyszczania mas włóknistych. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1980

[9]     Kikiewicz Z.: Podstawy obliczeń maszyn papierniczych cz. I i II. WPL. Warszawa 1968

[10]  Kikiewicz Z., Szymański M.: Podstawy obliczeń papierniczych. Wydawnictwo uczelniane ATR. Bydgoszcz 1980

[11]  Sadkiewicz K., Sadkiewicz J.: Urządzenia pomiarowo-badawcze dla przetwórstwa zbożowo-mącznego. ATR Bydgoszcz 1998

 

 

Ważniejsze publikacje Pracowników Zakładu

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski:

[1]        Flizikowski J.: Micro- and Nano-energy Grinding. PANSTANFORD, Singapore, 2011, pp.300

[2]        Flizikowski J.: Eco-usefulness of the grinding process. Chapter I. Praca zbiorowa pod redakcją Mroziński A, Macko M.: Advanced Grinding - 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, Bydgoszcz 2011, str. 12-41

[3]        Flizikowski J.:  Globalny algorytm innowacji maszyn. BTN-BKWoZ, TOM 37, Bydgoszcz 2006, ss.40

[4]        Flizikowski J.: Żywienie człowieka – inżynieria maszyn. Inżynieria Maszyn vol.XIX, MTB SAWO, Bydgoszcz 2006, 2004, 2002, (redaktor wydania)

[5]        Flizikowski J.: Konstrukcja rozdrabniaczy żywności. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2005, s.211

[6]        Flizikowski J.: Rozprawa o konstrukcji. Wydawnictwo ITE Radom 2002, ss. 135

[7]        Flizikowski J. i zespół: Maszyny środowiska rolno-spożywczego i chemicznego. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2002 ss.249

[8]        Flizikowski J., Bieliński K.: Projektowanie środowiskowych procesów energii. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2000

[9]        Flizikowski J.: Projektowanie środowiskowe maszyn. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998, ss.339

[10]     Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998, ss.378

[11]     Flizikowski J., Bieliński M.: Ekologiczna niezawodność potencjałów rozdrabniania. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1994

[12]     Flizikowski J., Bieliński K., Bieliński M.: Podwyższanie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniacza nasion na paszę. Wydawnictwa Uczelniane ATR -OPO. Bydgoszcz 1994

[13]     Flizikowski J.: Oekomehrscheibenschneidmuehle, Grundlagen und Beispiele. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1994, ss.90

[14]     Flizikowski J.: Badania i podstawy konstrukcyjne wielotarczowych rozdrabniaczy nasion. ROZPRAWY ATR, nr 40, Wydawnictwa Uczelniane ATR Bydgoszcz 1990, ss.92

 

 

Dr inż. Adam Mroziński:

[1]        Praca zbiorowa pod redakcją Mroziński A, Macko M.: Advanced Grinding - 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz. Rozdział pt.: Modelling of beating energy of waste paper stocks. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-0-2, Bydgoszcz 2011, str. 64-76

[2]        Flizikowski J., Mroziński A., Macko M., Czerniak J.: Implementation of genetic algorithms into development of mechatronic multi-edge’s grinder design. ASME 2011 - International Mechanical Engineering Congress & Exposition, November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA, p. 155

[3]        Mroziński A: Modelling of waste-paper stock treatment process in disc refiners. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2010, Vol. 5, str. 113-119

[4]        Mroziński A.: Recirculation of beverage cartons. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2009, Vol. 4

[5]        Mroziński A.: Power consumption investigation in disc refiner at waste paper treatment. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2009, Vol. 4

[6]        Mroziński A.: Podstawy rozwoju przetwarzania mas makulaturowych w młynach. Ekologia i Technika, Vol. 101, nr 4 (2009), str. 151-158

[7]        Mroziński A.: Recycling of combined packages. Ekologia i Technika, Vol. 102, nr 6 (2009), str. 281-285

[8]        Mroziński A.,, Flizikowski J., Tomporowski A.: New construction of refiners to waste paper stock treatment. 12th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Nowogród ‘2008, str. 71-72

[9]        Mroziński A.: Full recycling and recovery model for beverage cartons. 20 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 15-17.10.2007, p. 97

[10]     Mroziński A., Kikiewicz Z.: Rozwój w konstrukcji młynów do mas włóknistych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2006, Vol. 45(37), str. 59-61