Studia podyplomowe z zakresu Inżynierii OE
zrealizowane przez Zakład Inżynierii Systemów Technicznych

 

 

Budowa i Eksploatacja Siłowni Turbowiatrowych

(zrealizowano jedna edycję w roku akademickim 2010/2011)

 

 

Budowa i Eksploatacja Instalacji OE

(zrealizowano trzy edycje w latach akademickich 2009/2012)

 

 

Instalacje OE w Przedsiębiorstwie

(zrealizowano dwie edycje w latach akademickich 2013/2015)

 

 

Pompy Ciepła i Magazynowanie Energii Ciepła

(zrealizowano jednš edycję w roku akademickim 2015/2016)

 

 

OBECNIE NIE JEST REALZIOWANY NABÓR NA ŻADNE  STUDIA PODYPLOMOWE